Velkommen til Fonus Begravelsesbyrå Hosle og Østerås

Kontakt oss

Kontoret reserverer vi til deg når du trenger oss, uten noen fast åpningstid. Når vi treffer deg på Hosle og Østerås-kontoret blir møtet mellom oss uforstyrret, slik at vi sammen kan planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste. Ring oss hele døgnet på 67 14 05 00 for å avtale tidspunkt for møte.

Slik finner du oss

Fonus’ kontor for Hosle og Østerås, ligger sentralt til i Bærum i Wilh. Wilhelmsens vei 47 på Hosle. Busstoppet Bispeveien er i umiddelbar nærhet.

Vi betjener familier fra hele Bærum fra vårt kontor i Wilh. Wilhelmsens vei 47.

Vi planlegger gjerne begravelsen sammen med det hjemme hos deg, på arbeidsplassen din, eller et annet sted, hvis du synes det er mest praktisk.

Begravelseslokaler i Bærum

Det finnes flere seremonisteder her i kommunen. Vi har 10 kirker:

Sted

Antall sitteplasser

Bryn kirke

350

Grinilund kirke

350

Haslum kirke

230

Helgerud kirke

300

Høvik kirke

440

Jar kirke

450

Lommedalen kirke

600

Snarøya kirke

250

Tanum kirke

200

Østerås kirke

400

 

For mer informasjon se Bærum Kirkelige Fellesråd sine nettsider

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

I Bærum har vi også Haslum krematorium med sine to kapell, ett stort ett lite, Bryn kapell og Bærum sykehuskapell som er livssynsnøytrale.

Katolsk begravelse

I Bærum på Stabekk i Nyveien 17A, ligger den katolske kirke for Asker og Bærum, Mariakirken. Denne har plass til ca 200. Her er det også mulighet for minnesamvær til ca 80.

Kristi Freds kirke ligger på Eikeli i Veståsen 18 og har 110 sitteplasser. Mulighet for minnesamvær til 100 personer.

Sykehjem med kapellEllers er det flere sykehjem som har egne kapell, blant annet:

• Berger bo og omsorgssenter
• Stabekktunet
• Østerås bo og behandlingssenter

Minnesamvær

Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn de som er tilknyttet kirkene. Noen alternativer er:

• Haslum menighetshus
• Bekkestuene
• Skytterkollen
• Øverland gård

Vi bistår med å formidle til minnesamvær.

Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum og man har også mulighet til å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb. Fonus samarbeider med Nobel Catering og leverer gjerne catering til minnesamvær, – hjemme eller ute.

Gravplasser i Bærum

I Bærum er det seks gravlunder:

  • Tanum kirkegård
  • Haslum kirkegård
  • Lilleøya gravlund
  • Bryn kirkegård
  • Steinsskogen gravlund
  • Lommedalen gravlund (kun urnelund)
  • Lilleøya gravlund

Om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.

For mer info om gravsted se nettsidene til Gravferdsavdelingen

Kontakt oss


Kontakt oss